Polska | Polski | Logowanie

Rozwiązania technologiczne

MSC.COM.PL − profesjonalne systemy zarządzania

 

Rozwiązania informatyczne MSC.COM.PL adresowane są do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw i organizacji, którym MSC może pomóc we właściwym zarządzaniu zasobami, przetwarzaniu, gromadzeniu i analizowaniu danych lub w prowadzeniu projektów inżynierskich.

Oferta

Do podstawowej oferty MSC należą usługi informatyczneprodukcja oprogramowania. Dzięki maksymalnej elastyczności i uniwersalności opracowywanych rozwiązań MSC może specjalizować się w projektach nietypowych, realizowanych na indywidualne potrzeby Klientów.

MSC posiada w swojej ofercie przetestowane i wdrożone systemy sterowania, zarządzania i informowania, a także oprogramowanie biurowe, graficzne i wizualizacyjne.

Organizacja pracy

MSC budując swoje rozwiązania wspomagające funkcjonowanie firmy wychodzi z założenia, że merytoryczne wartości przedsiębiorstwa są najważniejsze. Tworzą je odpowiednio wyszkoleni i doświadczeni pracownicy oraz odpowiednie procedury organizacji pracy. Systemy MSC starają się wspomagać wykorzystanie tych wartości w optymalny sposób.

Punktem wyjścia każdego naszego rozwiązania jest produkt przedsiębiorstwa, sposób jego wytwarzania, kompletowania, pakowania, rozliczania, kontroli jakości, a dopiero później raporty i zestawienia dla księgowości, kadr i finansów. Takie podejście jest unikalne − zazwyczaj podstawą informatyzacji przedsiębiorstw są dekrety księgowe lub dokumenty magazynowe.

W systemach MSC najważniejszy jest katalog produktów przedsiębiorstwa, technologia produkcji, zlecenia produkcyjne, a następnie zestawienia analityczne wydajności, dostępności i O.E.E. dla zarządu i finansów.

Kompletne rozwiązania

Systemy MSC skupiają się na realnych działaniach przedsiębiorstwa i obejmują swoim zasięgiem przede wszystkim takie obszary jego funkcjonowania, jak:

katalog wyrobów przedsiębiorstwa, kalkulacja ceny, pracochłonności i materiałów wyrobów końcowych, katalog zleceń, zamówień i przedsięwzięć przedsiębiorstwa, ewidencja kosztów i przychodów zleceń, zamówień i przedsięwzięć przedsiębiorstwa, obieg dokumentów i dokumentacji przedsiębiorstwa, wewnętrzny obieg i zużycie materiałów i półproduktów, normatywy czasów pracy i zużycia materiałów i odpadów, rozliczenie czasu pracy pracowników, kontrolę dostępu pracowników i emisję identyfikatorów, monitorowanie jakości pracy i awaryjności maszyn i urządzeń, logistykę i magazyny przedsiębiorstwa i wiele innych.

Uzupełnieniem tych możliwości jest bardzo dobra dwukierunkowa współpraca ze standardowymi i renomowanymi systemami księgowymi i rozliczeniowymi, którym MSC może pozostawić zarządzanie kadrami, składkami na ubezpieczenia czy podatkami. Dzięki temu ostateczne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa będzie zawsze kompletne i optymalne.


 
Rozwiązania dla biznesu
Rozwiązania
dla działów technologicznych
Rozwiązania
dla organizacji sportowych
Strona główna
Rzeczy proste można rozwiązywać prostymi metodami. Ale czy rzeczy złożone muszą być rozwiązywane metodami skomplikowanymi?

Copyright © 2002-2024 msc.com.pl

Polityka prywatności | Warunki użycia | Kontakt | Wygenerowano automatycznie dnia 2024-07-13 g.08:45:28 (#1/1)