Polska | Polski | Logowanie

Rozwiązania dla organizacji sportowych

MSC.COM.PL − profesjonalne systemy zarządzania

 

Organizacje sportowe kierując się szczytnymi ideami krzewienia kultury fizycznej i sportu stają się jednocześnie bardzo złożonymi przedsiębiorstwami. Prawidłowe zarządzanie takim przedsiębiorstwem stanowi nie lada wyzwanie dla niejednego "standardowego" systemu księgowego.

Doświadczenie przede wszystkim

Firma MSC od ponad 10 lat utrzymuje i rozwija system wspomagający zarządzanie organizacjami sportowymi. System jest wykorzystywany publicznie i na co dzień wspiera działania zawodników, sędziów i organizatorów imprez sportowych.

Informacje publiczne

W części publicznej dostępnej stale w Internecie system wspomagania organizacji sportowych może udostępniać między innymi:

listę zawodników wraz z możliwościami wyszukiwania, indywidualne profile każdego zawodnika wraz z fotografiami, bieżącymi informacjami o punktacji, tytułach, rozgrywkach, wynikach oraz historycznymi danymi na temat rekordów, osiągów, drużyn, klas sportowych itp., listy drużyn i klubów z podziałem na ligi i okręgi, kalendarz imprez i rozgrywek z podziałem na lata i sezony, zarówno planowane, jak i archiwalne, rankingi zawodników w zależności od typów punktacji klasyfikacyjnych, klasy, dyscypliny itp., listy zawodników zagranicznych, honorowych, odznaczonych, sędziów, instruktorów, mechanizm zgłaszania uwag do właściwych administratorów systemu, i wiele innych w zależności od potrzeb.

Zarządzanie danymi w okręgach

Dla uprawnionych osób, administratorów i sędziów w okręgach i regionach system − po zalogowaniu z wykorzystaniem właściwego mechanizmu haseł i identyfikatorów − umożliwia między innymi:

prowadzenie rejestracji zawodników, prowadzenie rejestracji drużyn i klubów z podziałem na odpowiednie ligi i klasy, obliczanie właściwych wysokości składek zawodniczych i drużynowych z uwzględnieniem odpowiednich parametrów (typu wiek, status, zniżki, zasługi), prowadzenie ewidencji wnoszenia opłat startowych, wprowadzanie imprez, rozgrywek i turniejów do kalendarza systemu w zależności od uprawnień, wprowadzanie wyników uzyskanych w turniejach do systemu, i wiele innych.

Zarządzanie danymi w centrali

Z poziomu centrali organizacji sportowych (np. Zarządu Głównego) dostępne są dodatkowe funkcje, między innymi:

nadzorowanie rejestracji zawodników, drużyn i klubów w okręgach, zatwierdzanie imprez, rozgrywek i turniejów na szczeblu centralnym, zatwierdzanie wnoszenia opłat startowych należnych centrali (np. w ramach Ekstraklasy i I. Ligi), obliczanie zobowiązań finansowych okręgów wobec centrali, zatwierdzanie merytoryczne wyników imprez, zatwierdzanie finansowe wyników imprez po wniesieniu opłaty przez organizatorów, automatyczne przyznawanie tytułów sportowych i awansów na podstawie wyników i właściwego regulaminu klasyfikacyjnego, przygotowywanie do druku i emisja identyfikatorów zawodniczych lub legitymacji członkowskich, prowadzenie zestawień klas sportowych, wyników i osiągnięć, zarządzanie użytkownikami systemu i ich uprawnieniami, i wiele innych.

Zobacz i przetestuj

Wszystkie powyższe funkcje publiczne, okręgowe i centralne zostały zaimplementowane i wdrożone w systemie MSC Cezar funkcjonującym na naszych serwerach od ponad 10 lat.


 
Rozwiązania dla biznesu
Rozwiązania
dla działów technologicznych
 
Rozwiązania
dla organizacji sportowych
Strona główna
Systemy indywidualne

Copyright © 2002-2024 msc.com.pl

Polityka prywatności | Warunki użycia | Kontakt | Wygenerowano automatycznie dnia 2024-05-26 g.21:12:50 (#1/1)