Polska | Polski | Logowanie

Rozwiązania dla działów technologicznych

MSC.COM.PL − profesjonalne systemy zarządzania

 

Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP) to prosty system pozwalający na zdefiniowanie struktury produkowanych wyrobów, opisanie technologii ich wytwarzania, a następnie przekazanie dokumentacji do działu produkcji w celu wykonania.

Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP)

Wytwarzając jakiekolwiek wyroby najbardziej kluczową rzeczą jest technologia ich wykonania.
Nie ważne, czy produkujemy złożone prototypy, czy proste detale w produkcji masowej − należy zdefiniować spis powtarzalnych procedur i operacji, które pozwolą wytworzyć, wykonać, skompletować, czy przetestować wyrób końcowy. To jest właśnie techniczne przygotowanie produkcji.

Struktura wyrobów

W naszych rozwiązaniach wyroby są opisywane zgodnie z poniższymi zasadami:

wyroby są grupowane w dowolnych katalogach tematycznych, każdy wyrób jest opisywany jako struktura drzewiasta zespołów bez ograniczeń ani na ilość poziomów zagłębień, ani na ilość podzespołów na każdym poziomie, każdy wyrób można oznaczać indeksem lub symbolem o zadanej postaci, każdy wyrób może być półproduktem, czyli podzespołem innego wyrobu, każdy zespół może być zespołem unifikowalnym, czyli może być wykorzystywany dowolną ilość razy w różnych wyrobach, jednocześnie zmiana w wyrobie unifikowalnym w jednym miejscu jest widoczna we wszystkich wystąpieniach tego zespołu, do każdego wyrobu, zespołu i podzespołu można dodawać dowolną liczbę komentarzy, do każdego wyrobu, zespołu i podzespołu można tworzyć dokumentację dodając dowolną liczbę plików, np.: tekstowych (TXT, DOC, DOCX), kalkulacyjnych (XLS, XLSX), graficznych (PDF, PNG, JPEG), czy projektowych AutoCAD (DWG), Pro/Engineer i innych (CDR, XPS, EPS), pliki graficzne (JPEG, PNG, GIF, BMP) można podglądać bezpośrednio w systemie, każdy wyrób i zespół można oczywiście edytować, kopiować, przenosić czy wyszukiwać.

Technologia produkcji

W systemach technologicznych MSC można:

zdefiniować listę procesów produkcyjnych wraz z wariantami, dla każdego procesu lub wariantu zdefiniować listę operacji produkcyjnych, dla każdej operacji zdefiniować listę wymaganych materiałów i surowców, dla każdej operacji zdefiniować niezbędne koszty i czasy wykonania, m.in. czasy jednostkowe Tj i czasy przygotowawczo-zakończeniowe Tpz, przy określaniu czasów Tj można posługiwać się właściwymi wzorami obliczeniowymi i tabelami normatywów, dla każdej operacji można zdefiniować m.in. stanowisko (JGS), numer rysunku, numer KI, grupę i szczebel zaszeregowania, powtarzalność, wielostrumieniowość i wymagane przyrządy.

Korzyści

Mając tak opisaną strukturę wyrobów oraz ich technologię produkcji systemy MSC pozwalają dla każdego wyrobu na:

obliczenie robocizny bezpośredniej i czasu wymaganego do wytworzenia wyrobu, obliczenie bezpośrednich kosztów materiałów i usług zewnętrznych, wykonanie kalkulacji ceny wyrobu w wielu wariantach z określeniem faktycznych kosztów własnych przedsiębiorstwa, wyemitowanie dokumentacji warsztatowej dla działu produkcji: kart rozchodu wewnętrznego (RW), kart pracy (KP), kart identyfikacji detalu (KID), kart identyfikacyjnych pojemników i partii, wykonanie zestawienia materiałów i przyrządów.

W połączeniu z innymi modułami systemów MSC (np. magazynowym i RCP)
można dodatkowo między innymi:

rejestrować i rozliczać wykonaną produkcję, rozliczać wydajność wykonanych operacji produkcyjnych (motywacyjny system wynagrodzeń), wykonywać zestawienia zleceń produkcyjnych, wykonywać plany produkcji, wykonywać zamówienia na materiały i surowce.

Wdrożenie w praktyce

Wszystkie opisane powyżej funkcje zostały wdrożone w naszych systemach: MSC AtenaTPP 3000.


 
Rozwiązania dla biznesu
 
Rozwiązania
dla działów technologicznych
Rozwiązania
dla organizacji sportowych
Strona główna
Techniczne
Przygotowanie
Produkcji (TPP)

Copyright © 2002-2024 msc.com.pl

Polityka prywatności | Warunki użycia | Kontakt | Wygenerowano automatycznie dnia 2024-07-13 g.07:43:11 (#1/1)