Polska | Polski | Logowanie

Rozwiązania dla biznesu

MSC.COM.PL − profesjonalne systemy zarządzania

 

Nie istnieją dwa identyczne przedsiębiorstwa i dwa identyczne modele biznesowe różnych przedsięwzięć. Dlatego nie jest możliwe wdrożenie identycznych rozwiązań informatycznych w dwóch różnych firmach. Elastyczność systemu zarządzania i jego możliwość adaptacji do specyfiki każdego Klienta jest najważniejsza.

Wdrażanie systemów zarządzania

W przedsiębiorstwach produkcyjnych wdraża się różne nowoczesne systemy zarządzania, które mają usprawnić sterowanie produkcją i zbieranie informacji zwrotnych (np. KANBAN), ograniczyć koszty związane z odnawianiem i utrzymaniem zapasów (np. Just in Time), skrócić czasy przezbrojeń (np. SMED) lub zmienić podejście pracowników do zarządzania miejscem i procesem pracy oraz podnieść kulturę ich pracy (np. 5S). Metody skutecznego zarządzania produkcją kształtują się i zmieniają na przestrzeni lat. Zwykle trzeba zastosować kilka różnych metod i sposobów jednocześnie, żeby rozpoznać wszystkie czynności efektywne i nieefektywne w procesie produkcji. (...)
MM Magazyn Przemysłowy, nr 10 (121), październik 2012

Powstaje pytanie: czy to przedsiębiorstwo należy dostosować do standardów zarządzania (i systemów wspomagających zarządzanie), czy system zarządzania dostosować do indywidualnych cech funkcjonującego przedsiębiorstwa? Dobre rozwiązanie leży zazwyczaj gdzieś pośrodku: przedsiębiorstwo należy oczywiście przeorganizować i unowocześnić jego model zarządzania, ale tak naprawdę to system informatyczny wspomagający zarządzanie musi zostać dostosowany do tego przedsiębiorstwa, nie odwrotnie.

Można powiedzieć więcej: system trzeba nie tyle dostosować, co wręcz opracować indywidualnie dla każdego Klienta. Nie można jednak za każdym razem zaczynać od zera − niezbędna jest dobra, stabilna, elastyczna i rozwojowa platforma, na której z modułów − jak z klocków − będzie można zbudować w sensownie krótkim czasie optymalny system wspomagania zarządzania.

Uniwersalna platforma zarządzania − system MSC Atena

Firma MSC opracowała platformę stanowiącą uniwersalne i stale rozwijane rozwiązanie bazujące na prostych narzędziach programistycznych i informatycznych pozwalające na szybkie tworzenie indywidualnych rozwiązań: system MSC Atena.

MSC Atena pozwala na szybkie zbudowanie podstawowego systemu zarządzania opartego o sprawdzoną bazę danych typu SQL zawierającego:

pełen mechanizm autoryzowanego dostępu użytkowników
wraz z rozbudowanym mechanizmem uprawnień,
biblioteki struktur przedsiębiorstwa i działów, kartoteki wyrobów, usług, zleceń, bazę dowolnych dokumentów i dokumentacji w postaci elektronicznej, pełną historię działań użytkowników,

oraz w razie potrzeby:

listy pracowników w poszczególnych działach, biblioteki stanowisk pracy, operacji, pojemników i narzędzi, biblioteki normatywów czasów pracy oraz zużycia materiałów i surowców, funkcje magazynowe, funkcje analizy finansowej zleceń, funkcje zestawień materiałów i robocizny, i wiele innych.

Na takiej podstawie można szybko zbudować indywidualnie dopasowany specjalistyczny system zarządzania, m.in.:

system zarządzania projektami (PM)
(ang. Project Management)
system zarządzania relacjami z klientami (CRM)
(ang. Customer Relationship Management)
system logistyczno-magazynowy (GTM)
(Gospodarka Towarowo-Materiałowa)
system zarządzania wiedzą, dokumentacją i dokumentami (KBM)
(ang. Knowledge Base Management)
system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa na różnych poziomach (ERP, MRP, MRP-II)
(ang. Enterprise Resource Planning, Material Requirements Planning,
Manufacturing Resource Planning)

To, co jest najważniejsze przy takim podejściu, to pełna skalowalność rozwiązania.
System MSC Atena, dzięki swojej elastyczności, może być zmieniany i rozwijany w ramach każdego przedsiębiorstwa stale dostosowując się do zmieniających się lub rosnących potrzeb firmy, zarządu i konkurencyjnego rynku płynnie odpowiadając na nowoczesne podejście do biznesu (ang. Lean/Agile Thinking & Manufacturing).


 
 
Rozwiązania dla biznesu
Rozwiązania
dla działów technologicznych
Rozwiązania
dla organizacji sportowych
Strona główna
Systemy klasy ERP, MRP, MES
oraz CRM, TPM, PM

Copyright © 2002-2024 msc.com.pl

Polityka prywatności | Warunki użycia | Kontakt | Wygenerowano automatycznie dnia 2024-05-26 g.20:28:40 (#1/1)