Polska | Polski | Logowanie

TPM Orion

Pełen nadzór nad jakością i brak nieprzewidzianych przerw w pracy

 

Komputerowe wspomaganie mobilnych systemów utrzymania ruchu

TPM Orion to zintegrowany i uniwersalny system zarządzania i monitorowania służb utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym. Poza bieżącym nadzorowaniem pracy serwisu system dostarcza wielu parametrów związanych z jakością produkcji oraz pozwala zbierać szczegółowe raporty zmianowe ze wszystkich podległych jednostek produkcyjnych.

System TPM Orion w pierwszej kolejności jest systemem szybkiego i pewnego zbierania informacji o awariach i zagrożeniach powstających na terenie hali produkcyjnej. Informacje te są natychmiast przekazywane do służb serwisowych lub do zewnętrznych firm zajmujących się utrzymaniem maszyn i urządzeń – za pomocą sieci komputerowej oraz bezpośrednio na wskazane telefony komórkowe (wiadomości SMS).

System TPM Orion to także system klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management Systems), który pozwala nadzorować i zarządzać parkiem maszynowym przedsiębiorstwa.

System w czasie rzeczywistym prezentuje pełną informację o bieżących uszkodzeniach, podjętych działaniach serwisowych, planowanych terminach dokonania napraw i poniesionych kosztach.

System TPM Orion dostarcza jednocześnie pełnych i przekrojowych zestawień wykonanych napraw, remontów i modernizacji, a także statystyk czasów reakcji, czasów przestoju i częstotliwości awarii (OEE, MTBF, MTTR) poszczególnych zakładów, wydziałów, oddziałów, linii produkcyjnych czy maszyn, a nawet ich zespołów. Wszelkie koszty są automatycznie dzielone na poszczególne działy czy projekty (MPK). Jest to szczególnie istotne w przypadku wykorzystywania usług firm zewnętrznych.

Dzięki systemowi TPM Orion można w przedsiębiorstwie:

zmniejszyć liczbę nieprzewidzianych przestojów w produkcji do minimum, zmniejszyć czas naprawy maszyny po awarii, jeżeli awaria wystąpi, zmniejszyć koszty serwisu maszyn, zmniejszyć koszty magazynu części zamiennych do maszyn, określić najbardziej awaryjne maszyny i zespoły tych maszyn, uporządkować kwestie przeglądów okresowych maszyn i urządzeń, uporządkować kwestie remontów maszyn i urządzeń, zwiększyć wydajność produkcji.

System TPM Orion może być w elastyczny sposób rozbudowywany. Z wykorzystaniem jego głównych modułów można budować uniwersalne systemy nadzoru, przykładowo:

zintegrowane systemy obsługi serwisowej
potrafiące zbierać dane z rozproszonych urządzeń samoobsługowych (np. bankomatów, stacji benzynowych) i przekazywać je do właściwych serwisantów zakontraktowanych dla danych urządzeń w konkretnej lokalizacji – wszystko z wykorzystaniem także technologii GSM (GPRS, UMTS) do przekazywania informacji i wiadomości,
zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą techniczną
przejmujące automatycznie sygnały z urządzeń i instalacji teletechnicznych i przekazujące je właściwym służbom technicznym,
zintegrowane systemy nadzoru alarmowego i monitoringu
prowadzące stałą i w czasie rzeczywistym kontrolę wszystkich sygnałów alarmowych z obserwowanych obiektów i potrafiące odpowiednio analizować nadchodzące sygnały i reagować, przekazując je do odpowiednich grup interwencyjnych.

System TPM Orion jest produktem firmy MSC powstałym dzięki współpracy z firmą BMP s.c. Został wykonany w technologii VXML i wykorzystuje najnowsze standardy baz danych SQL.


 
MSC Atena
 
TPM Orion
TPP 3000
MSC SMS
MSC Cezar
MSC Alfa
Strona główna
Systemy utrzymania ruchu niedługo będą stanowiły podstawę jakościowego zarządzania produkcją.

Copyright © 2002-2024 msc.com.pl

Polityka prywatności | Warunki użycia | Kontakt | Wygenerowano automatycznie dnia 2024-05-26 g.20:21:03 (#1/1)