Polska | Polski | Logowanie

TPP 3000

Techniczne Przygotowanie Produkcji

 

Zintegrowane oprogramowanie
wspomagające produkcję w zakładach przemysłowych

System TPP 3000 (TPP to techniczne przygotowanie produkcji) pozwala w przedsiębiorstwie na uporządkowanie struktury produkowanych wyrobów, ewidencję zleceń produkcyjnych, drukowanie i opracowywanie kart pracykart RW, przeglądanie norm zużycia materiałów oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju zestawień, raportów i analiz.

Główne moduły systemu TPP 3000 to:

KATALOG WYROBÓW
zestawienie w hierarchicznej strukturze katalogów wszystkich produkowanych w przedsiębiorstwie wyrobów, zespołów i części,
TECHNOLOGIA
określenie planów procesów i operacji technologicznych włącznie z ich wariantami, definiowanie i obliczanie pracochłonności oraz norm zużycia materiałów,
DOKUMENTACJA WARSZTATOWA
właściwa część systemu pozwalająca na tworzenie zleceń produkcyjnych dla N sztuk wybranych wyrobów, całkowicie automatyczne generowanie kart pracy i kart RW, możliwość kumulowania zapotrzebowania na materiały wspólne w różnych zleceniach, uwzględnianie technologii zastępczej i odchyleniowej, możliwość przerywania i kontynuacji zlecenia, ewidencja wydruków, kontrola modyfikacji technologii, rejestracja osób zatwierdzających karty itp.
KALKULACJA CENY
moduł automatycznie wylicza koszt produkcji wyrobu dla wybranych wariantów technologicznych wg metody narzutowej lub kosztów stanowiskowych,
ANALITYKA
zestaw dodatkowych programów pozwalających na wyszukiwanie wyrobów, materiałów, prezentowanie zestawień, raportów, aktualizację cen itp.
DANE BAZOWE
moduł zarządzania systemem, m.in. wprowadzania nowych numerów druków ścisłego zarachowania, administrowania kontami osób mających dostęp do systemu, wprowadzanie biblioteki norm materiałowych itp.

Użytkownikami systemu TPP 3000 są i mogą być małe, średnie i duże firmy i zakłady produkcyjne.

System TPP 3000 jest następcą funkcjonującego od ponad 20 lat na rynku systemu Technicznego Przygotowania Produkcji TPP 6.0 wykonanego przez MSC we współpracy z firmą ST-KONBIZ oraz przy aktywnym udziale ekspertów Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej specjalizujących się w kształtowaniu i organizacji produkcji przemysłowej w Polsce.

Nowoczesny moduł technicznego przygotowania produkcji (TPP)

W chwili obecnej system TPP 3000 występuje jako moduł zintegrowanego systemu zarządzania MSC Atena. Dzięki temu system TPP uzyskał ergonomiczny i łatwy w użyciu zunifikowany graficzny interfejs użytkownika, a do jego uruchomienia w przedsiębiorstwie wystarczy podłączenie serwera systemu MSC Atena do sieci lokalnej. Nie jest potrzebna żadna instalacja oprogramowania, aby system był dostępny od razu na wszystkich komputerach w firmie i – w razie takiej potrzeby – także poza nią.

W tej postaci dostępne są wszystkie funkcje systemu TPP − moduł służy do definiowania całego katalogu wyrobów końcowych przedsiębiorstwa, a następnie pozwala na elastyczne zarządzanie technologią produkcji każdego wyrobu i jego zespołów, podzespołów i elementów w podziale na procesy produkcyjne (główne i wariantowe) oraz operacje technologiczne z jednoczesnym uwzględnieniem elementów unifikowalnych.

Od strony technicznej moduł TPP został opracowany od podstaw zgodnie z najnowszymi technologiami pracy grupowej i rozproszonego przetwarzania danych. Nowa architektura sieciowa oparta na protokole TCP/IP i wykorzystuje nowoczesne bazy danych SQL pozwalając na elastyczne i ergonomiczne funkcjonowanie systemu jako całości. Moduł TPP stanowi dziś zasadniczą część systemu MSC Atena.

W nowej wersji dostępne są wszystkie funkcje klasycznego systemu TPP, m.in.:

katalog wyrobów, technologia produkcji, dokumentacja warsztatowa, kalkulacja ceny, biblioteka operacji, stanowisk pracy, przyrządów itp. katalog indeksów materiałowych.

Dodatkowo, w połączeniu z pozostałymi elementami systemu MSC Atena, dostępne są także funkcje wcześniej niedostępne:

gospodarka magazynowa, zarządzanie zamówieniami i zleceniami produkcyjnymi, zarządzanie pracownikami i rozliczanie ich czasu pracy, zarządzanie użytkownikami systemu i ich uprawnieniami, zarządzanie dokumentacją zewnętrzną w dowolnym formacie (np. PDF, Word, Excel, JPEG, CorelDraw, AutoCAD, Pro/Engineer itp.), analizowanie wydajności i jakości produkcji, ewidencjonowanie braków, zarządzanie surowcem i materiałami, automatyczne generowanie stron WWW i katalogów produktów.

Moduł TPP został opracowany przez firmę MSC na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie budowy i wdrażania systemów TPP 6.0TPP 3000 opracowanych we współpracy z firmą ST KONBIZ. Moduł został wykonany w technologii VXML i wykorzystuje najnowsze standardy baz danych SQL.


 
MSC Atena
TPM Orion
 
TPP 3000
MSC SMS
MSC Cezar
MSC Alfa
Strona główna
TPP 3000 - gdy technologia jest najważniejsza.

Copyright © 2002-2024 msc.com.pl

Polityka prywatności | Warunki użycia | Kontakt | Wygenerowano automatycznie dnia 2024-05-23 g.21:13:50 (#1/1)