Logo MSC Cezar

Klasyfikacja zawodników Polskiego Związku Brydża Sportowego

Logo PZBS

Szukaj PID lub nazwisko zawodnika:

 
 
Cezar Zawodnicy Drużyny Kalendarz i wyniki Rankingi Brydżysta Roku  
Lista zawodników Awansy WGM, WLM, WIM Zawodnicy zagraniczni Sędziowie Szkoleniowcy Odznaczeni Członkowie honorowi  
 
  
 

Tytuły klasyfikacyjne PZBS i zasady ich przyznawania

Bieżący Regulamin klasyfikacyjny PZBS (fragment dotyczący tytułów) Informacja
fragment Regulaminu Klasyfikacyjnego Polskiego Związku Brydża Sportowego
obowiązujący od 1 kwietnia 2014r.
(pełen tekst Regulaminu dostępny jest na stronach PZBS)
(ostatnia aktualizacja: 30 września 2014r.)


PUNKTY, TYTUŁY I WSPÓŁCZYNNIKI KLASYFIKACYJNE

1.  W zawodach brydża sportowego uczestnikom przydzielane są punkty klasyfikacyjne (PKL), arcymistrzowskie punkty klasyfikacyjne (aPKL), punkty mistrzowskie (PM) oraz międzynarodowe punkty mistrzowskie (MPM).

2.  Zdobywane punkty przez zawodnika są zliczane w Centralnej Ewidencji Zawodników i Rozgrywek (CEZAR).

3.  Zdobyte punkty − o ile nie ma przeciwwskazań wynikających z Regulaminu Dyscyplinarnego lub innych uregulowań − są przeliczane na tytuły oraz współczynniki klasyfikacyjne (WK).

4.  Normy na współczynniki i tytuły klasyfikacyjne określa Tabela 1. Każda norma określa liczbę punktów do zdobycia powyżej zdobytych punktów na poprzedni szczebel.

Tabela 1.
Szczebel Tytuł klasyfikacyjny Symbol Współ-
czynnik
WK
Norma na tytuł
PKL w tym
aPKL
PM/MPM
1 Kandydat K 0.5 50    
2 Adept Ad 1 100    
3 Mistrz Klubowy M 1.5 200    
4 Mistrz Okręgowy MO 2 500    
5 Mistrz Wojewódzki MW 2.5 800    
6 Mistrz Regionalny MR 3 1200    
7 Mistrz Krajowy MK 4 2000    
8 5 3000    
9 Mistrz Międzynarodowy MM 7 50001 2000  
10 9 80002 4000  
11 11 80003 4800  
12 Arcymistrz A 12 100003 6000  
13 13     1 PM6
14 15 100004 7000 2 PM6
15 17 150004 10500 3 PM6
16 Arcymistrz Międzynarodowy AM 18 200005 16000  
17 19     2 MPM6,7
18 21 200005 16000 3 MPM6,7
19 Arcymistrz Światowy AS 24 WGM lub WLM8

1 − w tym 40% aPKLi,
2 − w tym 50% aPKLi,
3 − w tym 60% aPKLi,
4 − w tym 70% aPKLi,
5 − w tym 80% aPKLi,
6 − punkty aPKL są automatycznie zamieniane na PM (10 000 aPKLi) i MPM (30 000 aPKLi),
7 − lub tytuł World International Master (w kategorii OPEN),
8 − tytuł Arcymistrza Światowego przyznawany jest Arcymistrzom Międzynarodowym,
      którzy uzyskali tytuł World Grand Master lub World Life Master (w kategorii OPEN).

(World Internetional Master, World Grand Master i World Life Master to najwyższe tytuły przyznawane
przez World Bridge Federation)

5.  Arcymistrzowie, którzy zdobyli 10 MPM lub 30 PM otrzymują tytuł Arcymistrza Międzynarodowego z WK=19.

6.  Przy awansach na szczeblach arcymistrzowskich dopuszcza się zastępowanie brakujących:
− punktów MPM przez PM w relacji 1 MPM za 10 PM oraz
− punktów PM przez MPM w relacji 3 PM za 1 MPM.

lista polskich zawodników z tytułami WGM, WLM i WIM

pełna lista wszystkich tytułów klasyfikacyjnych PZBS

Poprzedni Regulamin klasyfikacyjny PZBS (fragment) Informacja
fragment Regulaminu Klasyfikacyjnego Polskiego Związku Brydża Sportowego
obowiązujący od 1 stycznia 2010r. do 31 marca 2014r.
(pełen tekst Regulaminu dostępny jest na stronach PZBS)


I. Tytuły klasyfikacyjne i zasady ich przyznawania

1.  Zawodnikom zrzeszonym w PZBS przyznawane są kolejno tytuły klasyfikacyjne
− od 1 do 11 stopnia − na podstawie zdobytych punktów klasyfikacyjnych (PKL i aPKL)
oraz punktów mistrzowskich: krajowych (PM) i międzynarodowych (MPM),
otrzymywanych za osiągnięcie odpowiednich wyników w zawodach brydża sportowego
w ilościach przewidzianych niniejszym regulaminem.

2.  W zależności od liczby zgromadzonych punktów na bieżącym koncie osobistym w MSC Cezar, zawodnik uzyskuje odpowiedni tytuł klasyfikacyjny.

3.  Każdemu tytułowi klasyfikacyjnemu przyporządkowany jest współczynnik klasyfikacyjny (WK).

4.  Warunkiem przyznania tytułu wyższego stopnia jest zdobycie (po awansie na tytuł bezpośrednio niższy) punktów przewidzianych normą na dany tytuł.

4.1.  Co najmniej 40% normy w PKL na tytuł Mistrza Międzynarodowego, Arcymistrza,
Arcymistrza Krajowego oraz Arcymistrza Międzynarodowego muszą stanowić aPKL.

4.2.  Na tytuł Arcymistrza oraz Arcymistrza Krajowego, poza normą w PKL (aPKL), należy wypełnić normę w PM.

4.2.1.  Brak wystarczającej liczby zdobytych PM można zastąpić posiadanymi MPM w relacji 4 PM za każdy 1 MPM.

4.3.  Na tytuł Arcymistrza Międzynarodowego, poza normą w PKL (aPKL), należy wypełnić normę w MPM lub mieć przyznany przez WBF tytuł World International Master (w kategorii OPEN).

4.4.  Tytuł Arcymistrza Światowego przyznawany jest Arcymistrzom Międzynarodowym, którzy mają przyznany przez WBF tytuł World Grand Master lub World Life Master (w kategorii OPEN).

4.5.  Tytuły klasyfikacyjne nie mogą być przyznane:

− w okresie odbywania przez zawodnika kary dyscyplinarnej nawet gdy jej wykonanie zostało zawieszone,

− w przypadku, gdy przeciwko zawodnikowi toczy się postępowanie dyscyplinarne,

− w przypadku, gdy zawodnik nie ma opłaconej składki rocznej.

5.  Nazwy tytułów klasyfikacyjnych, ich symbole, współczynniki klasyfikacyjne WK oraz normy w PKL, aPKL, PM lub MPM na poszczególne tytuły, przedstawiono w Tabeli 1.

6.  Normy na poszczególne tytuły klasyfikacyjne mogą być podwyższone, jednak nie częściej niż co 3 lata.

7.  Do każdego tytułu po wypełnieniu 20% wymaganej normy na wyższy tytuł jest dodawany symbol ♣, po kolejnych 20% − symbol , oraz zgodnie z tą zasadą kolejno i ♠.
Symbole − po wypełnieniu wymaganej na nie normy − będą automatycznie ujawniane w MSC Cezar.

8.  Uprawnienia wynikające z posiadanych tytułów regulowane są postanowieniami właściwych regulaminów oraz uchwałami ZG PZBS.

Tabela 1.
Stopień Tytuł klasyfikacyjny Symbol Współ-
czynnik
WK
Norma na tytuła
PKL PM MPM
1 Kandydat K 0.5 50    
2 Adept Ad 1 100    
3 Mistrz Klubowy M 1.5 200    
4 Mistrz Okręgowy MO 2 500    
5 Mistrz Regionalnyb MR 2.5 1000    
6 Mistrz Krajowy MK 4 2000    
7 Mistrz Międzynarodowy MM 7 5000c    
8 Arcymistrz A 13 (12) 10000c 2  
9 Arcymistrz Krajowy AK 15 15000c 5  
10 Arcymistrz Międzynarodowy AM 19 (18) 20000c   5d
11 Arcymistrz Światowy AS 24 WGM lub WLMe

a − liczba punktów konieczna do zdobycia po awansie na tytuł bezpośrednio niższy,
b − dawniej Mistrz Rejonowy,
c − 40% normy w aPKL,
d − lub tytuł World International Master (w kategorii OPEN),
e − tytuł Arcymistrza Światowego przyznawany jest arcymistrzom AM, którzy uzyskali tytuł World Grand Master lub World Life Master (w kategorii OPEN).
(World Grand Master, World Life Master i World International Master − najwyższe tytuły nadawane przez World Bridge Federation)

 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w niniejszym dokumencie.
Problemy w działaniu Systemu MSC Cezar 2.0 prosimy zgłaszać za pomocą formularza uwag.
System do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji tutaj.

Uwaga: Twoja przeglądarka nie obsługuje języka Javascript − jeżeli chcesz w pełni korzystać z systemu MSC Cezar, włącz obsługę Javascript lub skorzystaj z innej przeglądarki.
 
  Strona wygenerowana automatycznie w dniu 2024-05-26 g.21:11:27 (0.1314/4) przez system MSC Cezar v.2.0.42 (VXML Technology). Optymalizowano dla: MS Internet Explorer (pc). 

© 2003-2024 MSC.COM.PL for PZBS. All Rights Reserved Worldwide.